En aquest curs podràs preparar les matèries de la selectivitat de juny o setembre. 

Help with Search courses

LECTURAS DE LENGUA CASTELLANA

Asignatura en la que se preparan las lecturas obligatorias susceptibles de aparecer en las pruebas de selectividad. 

Teacher: Núria López

FILOSOFIA

Assignatura en la que es preparen els continguts de la matèria de 2n de Batxillerat d'Història de la Filosofia. Els autors exposats són Plató,Descartes, Locke,Hume,Kant, S. Mill i Nietzsche.

HISTORIA DE ESPAÑA

Asignatura dirigida a conocer las fuentes y características de los hechos históricos destacados de la historia contemporània y actual de España. 

HISTÒRIA DE L'ART

Assignatura en la que treballem les obres que poden aparèixer en la prova de selectivitat i el seu context històric. 

LITERATURA CASTELLANA

En esta asignatura trabajaremos el comentario y análisis de las obras de literaturas de la selectivid

GEOGRAFIA

En aquesta asignatura treballarem els temes més habituals de la selectivitat pel que fa a l'assignautura de geografia. 

LLENGUA CATALANA

En aquesta assignatura treballarem els diferents apartats propis de la selectivitat. 

Teacher: Núria López

LENGUA CASTELLANA

En esta assignatura trabajarás los contenidos propios de la prueba oficial de selectividad.

Teacher: Núria López

FONAMENTS DE LES ARTS

Assignatura en la que es presenten els continguts susceptibles de sortir a la prova de selectivitat. Moviments contemporanis. 

Matemàtiques de les CCSS

Curs dirigit als alumnes que cursen batxillerat i han de superar les matemàtiques de les ciències socials a les proves de selectivitat. 

Teacher: Marta Nieto