Les matèries d'aquest curs estan pensades per preparar els continguts de la prova d'accés oficial de grau mitjà. 

Help with Search courses

Llengua catalana gm

En aquesta matèria treballaràs els continguts propis de la competència en llengua necessaris per realitzar la prova d'accés lliure a grau mitjà. 

Lengua castellana

Curso de lengua castellana en el que veremos los contenidos susceptibles de aparecer en la prueba de acceso libre a grado medio. 

English GM

En aquesta matèria treballarem els aspectes fonamentals per poder realitzar la prova d'accés a grau mitjà d' anglès. 

Matemàtiques

En aquesta matèria treballaràs els continguts de la competència matemàtica per la prova d'accés a grau mitjà.

Teacher: Núria López

Interacció amb el món físic

En aquesta matèria treballaràs diferents continguts vinculats amb l'entorn físic. 

Tecnologies

Aquesta matèria està pensada per conèixer els continguts propis de la competència tecnològica per realitzar l'examen oficial d'accés a grau mitjà. 

Ciències socials i ciutadania

En aquesta matèria estudiaràs els continguts necessaris per assolir la competència social i ciutadana per la prova d'accés a grau mitjà.