Com és el campus virtual?

El nostre objectiu és que el procés d'aprenentatge dels nostres alumnes sigui flexible, àgil i que afavoreixi l'assoliment de continguts de manera clara i intuïtiva. Per això, en el moment de la matriculació, assignem un tutor o tutora que assessora l'alumne i l'acompanya durant tot el curs. A més, volem que sigui un espai d'interacció i creació de recursos compartits entre els professionals i els alumnes. Per aconseguir-ho, apostem per les metodologies de l'e-learning, que permeten el lliure accés als alumnes, però sense oblidar la importància de comunicar-se amb els professors i companys per millorar l'aprenentatge. Destaquem que:


Pots accedir a la plataforma des de qualsevol dispositiu


S'adapta als teus horaris: el campus està obert les 24 hores


Els cursos disposen de tots els apunts descarregables per estudiar les matèries. 


Es fan classes virtuals en directe  per resoldre dubtes.


El campus disposa de classes magistrals en vídeo amb continguts.


Cada unitat té propostes d'activitats per l'avaluació i aprenentatge. 


Existeixen diverses vies de comunicació: correu, xats i fòrums. 


Al campus pots trobar recursos i una planificació de l'estudi. 


Si tens dubtes o necessites ajuda contacta a través del correu info@cenap.academy