Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Accés a la Universitat +25

 • Data d'inici:1 d'octubre de 2021
 • Finalització: 29 d'abril de 2022
 • Nivell: Preparació proves d’accés a grau
 • Modalitat: semipresencial o online
 • Horari semipresencial: dimarts i dimecres (de 9h a 12h) 
 • Altres cursos:Cada mes s'obrirà la possibilitat d'incorporar-se al grup online (és aconsellable iniciar el curs a l'octubre)

La realització d’aquest curs de Preparació a la Prova d’Accés a la Universitat té la finalitat de formar-te per realitzar la prova d’accés lliure que el Departament d’Educació ofereix cada curs.

El curs està pensat per tots aquells estudiants que estan interessats en continuar els seus estudis per accedir a un grau universitari.

Requisits per poder realitzar la prova

 • Tenir o complir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent)
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Formació i futur profesional

Superar la prova d’accés implica poder accedir a una gran quantitat de carreres universitàries que t’obren la possibilitat d’ampliar el teu futur laboral. Per això, el curs té la finalitat que l’alumne estigui preparat per aprovar l’examen oficial. L’alumne, al finalitzar el curs, haurà de:

 • Comprendre textos avançats i tractar la informació d’aquests.
 • Adquirir destresses lingüístiques bàsiques del procés lectoescriptor al nivell i exigències de la prova d’accés.
 • Dominar el comentari de text.
 • Conèixer les estructures bàsiques tant de lèxic, de gramàtica i de composició d’un text.
 • Mostrar domini per comprendre textos d’una llengua estrangera (anglès).

Per assolir aquests objectius generals, el curs donarà eines als alumnes de manera que els puguin aplicar a la prova. Les classes no només seran conceptuals, sinó que es donarà molta importància a la realització d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys anteriors.

CENAP t'ofereix la possibilitat de preparar la prova en diferents modalitats perquè s'adaptin al teu temps i les teves necessitats:

- Modalitat semipresencial: el campus virtual està actiu les 24 hores i podràs descarregar materials i recursos per preparar les unitats didàctiques que et donarem programades perquè puguis estudiar tots els continguts que poden aparèixer a la prova. També podràs assistir una sèrie d'hores al centre per poder realitzar els dubtes que necessitis de les diferents matèries a les que estàs inscrit.

- Modalitat online: 100% virtual, aquesta opció encara és més flexible, ja que tindràs accés al campus virtual 24 hores i podràs organitzar-te com et sembli més adequat. En la plataforma tindràs tot tipus de recursos i també una planificació que t'ajudarà a fer les teves tasques.

En totes elles, tindràs un espai de consultes on el professorat et donarà resposta.

CALENDARI DE MATRICULACIÓ I DIES DE LES PROVES 2022

 • Matrícula: del 16 al 28 de febrer de 2022
 • Prova Fase General: 30 d'abril de 2022
 • Prova Fase Específica: 7 de maig de 2022

Et pot interessar el web del gencat: https://accesnet.gencat.cat/accesnet/index.html