Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç Batxillerat

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen Batxillerat.

També podeu consultar més informació a http://cenap.academy/page/preparacio-examens-d-acces-a-la-universitat-selectivitat si voleu preparar-vos per la Selectivitat. Trobareu més detallats els nostres programes per realitzar les proves.

Treballem

  • Deures
  • Estudi per exàmens
  • Tècniques d’estudis

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

  1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una entrevista individual amb l’alumne .
  2. Assignació d’un tutor que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
  3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.

Horaris

De dilluns a divendres de 19:15h a 20:15h.  Podeu sol·licitar al centre altres hores disponibles. Les sessions seran de 55 minuts.

Sol·liciteu els horaris disponibles per aquest curs i més informació al centre.