Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç Batxillerat

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen Batxillerat.

Treballem

  • Deures
  • Estudi per exàmens
  • Tècniques d’estudi
  • Preparació de les PAU

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

  1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una observació durant les primeres sessions. 
  2. Assignació d’un tutor que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
  3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.
  4. Els grups d'estudi són reduïts (parella i grups de fins a 4 alumnes).

Horaris

Dilluns de 17:30h a 18:30h i  de18:30h a 19:30h. De dimarts a dijous de 17:30h a 18:30h. 

També podeu consultar més informació a http://cenap.academy/page/preparacio-examens-d-acces-a-la-universitat-selectivitat si voleu preparar-vos per la Selectivitat. Trobareu més detallats els nostres programes per realitzar les proves d'accés. 

Per més informació i horaris de classes individuals, envieu un whatsapp o missatge de text al 640 07 98 60.