Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Preparació de la Selectivitat

PREPARACIÓ SELECTIVITAT DE JUNY (INTENSIU)

Inici: 4 de maig

Finalització: 3 de juny

Nivell: Batxillerat i prova lliure d'accés

Modalitat: Presencial

Horari: de 20:15h a 21:15h de dilluns a dimecres

PREPARACIÓ SELECTIVITAT SETEMBRE (INTENSIU)

Inici: 6 al 7 de juliol 

Finalització: 24 al 31 d'agost

Nivell: Batxillerat

Modalitat: Presencial

Horari: d'10h a 12h (de dilluns a divendres)

PREPARACIÓ SELECTIVITAT ONLINE (CONVOCATÒRIA DEL JUNY)
Inici: 1 d’octubre de 2019

Finalització: 31 de maig de 2020

Nivell: Batxillerat

Modalitat: online

PREPARACIÓ SELECTIVITAT ONLINE (CONVOCATÒRIA DEL SETEMBRE)
Inici: 8 de gener de 2020

Finalització: 30 d’agost de 2020

Nivell: Batxillerat

Modalitat: online

Matrícula:Cada dia 1 de mes s’obre convocatòria per començar el curs.

Les diferents modalitats tenen l'objectiu de formar en les competències bàsiques per realitzar amb èxit les proves PAU. Tant al campus com a les sessions presencials es donarà molta importància als simulacres d'exàmens, per dominar l'estructura i el funcionament dels exàmens oficials. 

En la modalitat online trobaràs una gran diversitat de matèries, tant comunes com específiques per poder accedir a la carrera universitària que desitges!