Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç escolar i intensius

CENAP ofereix tot un seguit de serveis de reforç escolar per a les diferents etapes:

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius

Els grups de reforç són reduïts (des de 3 fins a 6 alumnes) i estan organitzats per cicles i etapes, així com també per matèries. 

En tots els casos, els mestres i professors són especialistes dels cursos que imparteixen i tenen experiència laboral en l'àmbit educatiu. 

Durant el curs, el nostre centre ofereix la possibilitat de realitzar uns CURSETS INTENSIUS dirigits a recordar els continguts fonamentals del curs que els alumnes estan finalitzant o bé introductoris dels continguts del curs que han d'iniciar. Les propostes són les següents:

CURSET INTENSIU D'ESTIU (aquestes dates són orientatives donada la situació excepcional actual).

Per més informació contacteu amb el centre a través del formulari de contacte de la pàgina principal. 

 • Dirigit a alumnes de primària, ESO, Batxillerat i Selectivitat de setembre
 • Objectiu: recordar els continguts més importants del curs que acaben els alumnes, realitzar els quaderns o feines d'estiu proposades per l'escola i preparar les recuperacions de setembre pels alumnes de 1r de Batxillerat. Pels alumnes de selectivitat es treballen les matèries comunes i també algunes específiques (cal consultar les que estan disponibles)
 • Grups reduïts i sessions individuals 
 • Grups primària, ESO i Batxillerat: de l'1 al 23 de juliol
 • Grup selectivitat: del 27 de juliol al 31 d'agost
 • Horari: de dilluns a dijous de 9h a 13h
 • Modalitats: presencial i/o virtual

CURSET INTENSIU DEL SETEMBRE

 • Dirigit a alumnes de primària, ESO i Batxillerat
 • Objectiu: introduir els continguts bàsics d'algunes matèries del curs que inicien els alumnes. 
 • Dates curs 2020-2021: de l'1 al 10 de setembre
 • Horari: de dilluns a divendres de 9h a 10:30h