Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç escolar i intensius

CENAP ofereix tot un seguit de serveis de reforç escolar per a les diferents etapes:

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius

Els grups de reforç són reduïts (des de 3 fins a 6 alumnes) i estan organitzats per cicles i etapes, així com també per matèries. 

En tots els casos, els mestres i professors són especialistes dels cursos que imparteixen i tenen experiència laboral en l'àmbit educatiu. 

Durant el curs, el nostre centre ofereix la possibilitat de realitzar uns CURSETS INTENSIUS dirigits a recordar els continguts fonamentals del curs que els alumnes estan finalitzant o bé introductoris dels continguts del curs que han d'iniciar. Les propostes són les següents:

 • CURSET INTENSIU DEL SETEMBRE
  • Dirigit a alumnes de primària, ESO i Batxillerat
  • Objectiu: introduir els continguts bàsics d'algunes matèries del curs que inicien els alumnes. 
  • Dates curs 2019-2020: del 2 al 10 de setembre
  • Horari: de dilluns a divendres de 17h a 18:30h

 • CURSET INTENSIU D'ESTIU
  • Dirigit a alumnes de primària, ESO, Batxillerat i Selectivitat de setembre
  • Objectiu: recordar els continguts més importants del curs que acaben els alumnes, realitzar els quaderns o feines d'estiu proposades per l'escola i preparar les recuperacions de setembre pels alumnes de 1r de Batxillerat. Pels alumnes de selectivitat es treballen les matèries comunes i també algunes específiques (cal consultar les que estan disponibles)
  • Dates pel curs 2019-2020: del 6 al 17 de juliol  
  • Horari: de dilluns a divendres de 10 a 12h.