Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç escolar i intensius

CENAP ofereix tot un seguit de serveis de reforç escolar per a les diferents etapes:

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius

Els grups de reforç són reduïts (des de 3 fins a 6 alumnes) i estan organitzats per cicles i etapes, així com també per matèries. 

En tots els casos, els mestres i professors són especialistes dels cursos que imparteixen i tenen experiència laboral en l'àmbit educatiu. 

Per més informació consulteu l'apartat del web sobre el reforç de l'etapa en la que esteu interessats. 

Durant el curs, el nostre centre ofereix la possibilitat de realitzar uns CURSETS INTENSIUS dirigits a recordar els continguts fonamentals del curs que els alumnes estan finalitzant o bé introductoris dels continguts del curs que han d'iniciar. Les propostes són les següents:

CURSET INTENSIU D'ESTIU

Durant el mes de juliol 2021

 • Dirigit a alumnes de primària, ESO, Batxillerat i Selectivitat de setembre
 • Objectiu: recordar els continguts més importants del curs que acaben els alumnes, realitzar els quaderns o feines d'estiu proposades per l'escola i preparar les recuperacions de setembre pels alumnes de 1r de Batxillerat. Pels alumnes de selectivitat es treballen les matèries comunes i també algunes específiques (cal consultar les que estan disponibles)
 • Grups reduïts i sessions individuals 
 • Horari: de dilluns a dijous de 9h a 13h
 • Modalitats: presencial i/o virtual

CURSET INTENSIU DEL SETEMBRE

 • Dirigit a alumnes de primària, ESO i Batxillerat
 • Objectiu: introduir els continguts bàsics d'algunes matèries del curs que inicien els alumnes. Tallers d'escriptura i comentari de text. 
 • Dates del curs 2021-22: de l'1 al 10 de setembre
 • Horari: de 10h a 12h.