Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç escolar i intensius

CENAP ofereix tot un seguit de serveis de reforç escolar per a les diferents etapes:

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius

Els grups de reforç són reduïts (des de 3 fins a 6 alumnes) i estan organitzats per cicles i etapes, així com també per matèries. 

En tots els casos, els mestres i professors són especialistes dels cursos que imparteixen i tenen experiència laboral en l'àmbit educatiu. 

Per més informació consulteu l'apartat del web sobre el reforç de l'etapa en la que esteu interessats. 

Durant el curs, el nostre centre ofereix la possibilitat de realitzar uns CURSETS INTENSIUS dirigits a recordar els continguts fonamentals del curs que els alumnes estan finalitzant o bé introductoris dels continguts del curs que han d'iniciar. 

CURSET INTENSIU D'ESTIU

Del 27 de juny al 21 de juliol de 2022

 • Dirigit a alumnes de primària, ESO, Batxillerat i Selectivitat de setembre.
 • Horari pels grups de primària: de dilluns a dijous de 9h a 13h.
 • Horari pels grups d'ESO i Batxillerat: de dilluns a dijous de 9h a 11h.
 • Objectiu: recordar els continguts més importants del curs que acaben els alumnes, realitzar els quaderns o feines d'estiu proposades per l'escola i preparar les recuperacions de setembre pels alumnes de 1r de Batxillerat. Pels alumnes de selectivitat es treballen les matèries comunes i també algunes específiques (cal consultar les que estan disponibles).
 • Grups de treball per etapes.
 • Pels grups de primària es treballaran tant activitats de mecànica matemàtica i lectora com es faran els projectes d'aprenentatge basats en el joc i seguint el currículum.
 • Pels alumnes de l'ESO es podran realitzar dossiers o feines proposades per l'institut, o bé tècniques d'estudi i repàs/ampliació dels continguts del seu curs. 
 • Pels alumnes de Batxillerat es proposa preparar les possibles recuperacions de setembre, tècniques d'estudi, comentari de text i preparació del TDR. També es podrà preparar la selectivitat d'algunes matèries. 

CURSET INTENSIU DEL SETEMBRE

De l'1 al 9 de setembre de 2022

 • Horari: de dilluns a divendres de 10h a 12h.
 • Dirigit a alumnes de primària, ESO i Batxillerat
 • Objectiu: introduir els continguts bàsics d'algunes matèries del curs que inicien els alumnes. Tallers d'escriptura i comentari de text.