Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Accés a la Universitat +45

 • Data d'inici: 14 de setembre de 2023

 • Finalització: 30 d'abril de 2024

 • Nivell: Preparació proves d’accés a grau

 • Modalitat: semipresencial o online

 • Horari semipresencial: dijous de 15:15h a 19:30h

 • Altres cursos:Cada mes s'obrirà la possibilitat d'incorporar-se al grup online (és aconsellable iniciar el curs a l'octubre)

  Requisits per poder realitzar la prova

  Per la prova d’accés a la universitat +45 cal:

  • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

  Formació i futur profesional

  Superar la prova d’accés implica poder accedir a una gran quantitat de carreres universitàries que t’obren la possibilitat d’ampliar el teu futur laboral. Per això, el curs té la finalitat que l’alumne estigui preparat per aprovar l’examen oficial. L’alumne, al finalitzar el curs, haurà de:

  • Comprendre textos avançats i tractar la informació d’aquests.
  • Adquirir destresses lingüístiques bàsiques del procés lectoescriptor al nivell i exigències de la prova d’accés.
  • Dominar el comentari de text.
  • Conèixer les estructures bàsiques tant de lèxic, de gramàtica i de composició d’un text.

  Per assolir aquests objectius generals, el curs donarà eines als alumnes de manera que els puguin aplicar a la prova. Les classes no només seran conceptuals, sinó que es donarà molta importància a la realització d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys anteriors.

  CENAP t'ofereix la possibilitat de preparar la prova en diferents modalitats perquè s'adaptin al teu temps i les teves necessitats:

  - Modalitat semipresencial: el campus virtual està actiu les 24 hores i podràs descarregar materials i recursos per preparar les unitats didàctiques que et donarem programades perquè puguis estudiar tots els continguts que poden aparèixer a la prova. A més, hi haurà classes presencials els dimarts al matí per a treballar els continguts bàsics de les assignatures, veure com seran els exàmens (es faran simulacres d'exàmens) i practicar-los. També podràs resoldre els dubtes que tinguis amb els professors de les assignatures. El primer dia et donarem el teu horari en el que també està inclosa una hora per treballar de manera autònoma al centre. El teu horari es farà en relació a les assignatures a les que estiguis matriculat/da.

  - Modalitat online: 100% virtual, amb classes magistrals gravades per poder-les veure quan vulgueu. Aquesta opció encara és més flexible, ja que tindràs accés al campus virtual 24 hores i podràs organitzar-te com et sembli més adequat. En la plataforma tindràs tot tipus de recursos i també una planificació que t'ajudarà a fer les teves tasques.

  En totes elles, tindràs un espai de consultes on el professorat et donarà resposta.

  ASSIGNATURES

  •  Llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. L'assignatura de comentari de text s'inclou en els continguts de llengua catalana i llengua castellana.

  CALENDARI DE MATRICULACIÓ I DIES DE LES PROVES 2023 (Encara no hi ha dates publicades per aquest curs 2024. Aquestes són les del curs 2023)

  • Matrícula: del 6 al 16 de febrer de 2023
  • Prova Fase General: 22 d'abril de 2023

  Et pot interessar el link del gencat: https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/calendari-horari/index.html