Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Psicologia

La nostra tasca

El servei de teràpia psicològica és un espai de suport a totes aquelles persones que, per diferents motius, necessiten portar a terme un procés d'evolució per a entomar situacions que estan produint un patiment, un malestar o una angoixa concreta.

Què oferim?

  • Atenció individualitzada i seguiment per part de l’especialista.
  • Espai d'acompanyament a aquelles persones que volen encetar un procés de millora vital.
  • Psicologia infantil, juvenil i d'adults.

Fonaments

Des del respecte a la persona i des de la creença en les seves pròpies capacitats envers el canvi, els principis en els que es fonamenta la intervenció que s'ofereix són:

  1. La persona és la responsable del seu propi canvi.
  2. La intervenció es fonamenta en donar pautes i eines per a què la persona pugui visualitzar les accions que ha de realitzar per aconseguir el seu objectiu.
  3. La importància d'una mirada integral i holística.
  4. El benestar emocional per al bon funcionament biopsicosocial de la persona.

Calendari

De setembre a juny

Horari

Dimarts a les tardes.

Durada de les sessions: 55 minuts.

Pots sol·licitar una cita per rebre més informació al 640 07 98 60 trucant o enviant un missatge de WhatsApp.