Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Estimulació del llenguatge

La nostra tasca

La tasca dels nostres especialistes té l’objectiu de fer un seguiment exhaustiu de cada nen i nena, tenint en compte les seves característiques particulars.

Què oferim?

  • Atenció individualitzada i seguiment per part de l’especialista
  • Coordinació amb la família i el centre escolar.
  • Proporció de recursos i estratègies per a la intervenció.
En cas de no poder assistir a l’hora concertada cal avisar amb avançament, sinó no es podrà aplaçar la sessió.
Podeu demanar més informació al centre i sol·licitar una hora d'entrevista.