Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Estimulació del llenguatge

La nostra tasca

La tasca dels nostres especialistes té l’objectiu de fer un seguiment exhaustiu de cada nen i nena, tenint en compte les seves característiques particulars.

Què oferim?

  • Atenció individualitzada i seguiment per part de l’especialista
  • Coordinació amb la família i el centre escolar.
  • Recursos i estratègies per a la intervenció.
  • Espai propi amb recursos per fomentar l'estimulació 

Podeu demanar més informació al centre i sol·licitar una hora d'entrevista.