Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Lectoescriptura

Una de les grans aventures dels infants és aprendre a llegir. Però aquest repte no és una tasca senzilla. Per això, des de CENAP us proposem un pla de lectura i comprensió lectora des dels inicis d'aquest procés d'aprenentatge per fer-ho més planer.

Les sessions estan pensades per alumnes d'Educació Infantil 5 anys fins a Segon de Primària, ja que és el principi del procés lectoescriptor tot i que aquest es va consolidant al llarg dels següents anys. Aquestes sessions podran ser individuals o en grups de nivell amb un màxim de tres alumnes per potenciar la interacció, que facilita l'assimilació dels nous coneixements.

Què treballem a les sessions?

En una primera sessió, el professional farà una valoració del nivell en el que es troba l'alumne. Així, s'establirà el seu programa personalitzat. En cada sessió es treballen diferents aspectes vinculats a la lectura, la comprensió lectora, l'expressió oral i l'escrita amb recursos plantejats de manera dinàmica i motivadora.

Podeu consultar més informació al centre.