Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Lectoescriptura

Una de les grans aventures dels infants és aprendre a llegir. Però aquest repte no és una tasca senzilla. Per això, des de CENAP us proposem un pla de lectura i comprensió lectora des dels inicis d'aquest procés d'aprenentatge per fer-ho més planer.

Les sessions estan pensades per alumnes d'Educació Infantil 5 anys fins a Segon de Primària, ja que és el principi del procés lectoescriptor tot i que aquest es va consolidant al llarg dels següents anys. Aquestes sessions podran ser individuals o en grups de nivell amb un màxim de quatre alumnes per potenciar la interacció, que facilita l'assimilació dels nous coneixements.

CENAP disposa d'una sala destinada únicament a la lectoescriptura i l'estimulació del llenguatge en la que els alumnes poden trobar recursos i materials diversos que els ajuden a adquirir els seus objectius de manera dinàmica, divertida i també programada per assegurar la seva millora. Tablets, pissarra tàctil, taules de llum, biblioteca, sofàs i matalassos per motivar la lectura individual, jocs de lectura, etc. 

El professorat, a banda d'utilitzar recursos didàctics externs, també elabora els seus per personalitzar les sessions.  

Què treballem a les sessions?

En una primera sessió, el professional farà una valoració del nivell en el que es troba l'alumne. Així, s'establirà el seu programa personalitzat. En cada sessió es treballen diferents aspectes vinculats a la lectura, la comprensió lectora, l'expressió oral i l'escrita amb recursos plantejats de manera dinàmica i motivadora.

Horaris

De dilluns a dijous de 17:30h a 18:30h. Les sessions seran de 55 minuts. Pregunteu per la disponibilitat d'horaris de les classes individuals.

Informeu-vos de les hores disponibles per les sessions individuals i de les opcions que oferim a través del contacte de la pàgina web, enviant un WhatsApp al 640 07 98 60, o bé presencialment al centre. 

Podeu consultar més informació al centre.