Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Diagnòstic, Reeducació de Trastorns d'Aprenentatge i Orientació

La nostra tasca

La tasca dels nostres especialistes en Psicologia, Psicopedagogia i Pedagogia té l’objectiu de diagnosticar i fer un seguiment exhaustiu de cada nen i nena, tenint en compte les seves característiques particulars.

Servei de diagnòstic i reeducació

 • TDA-H
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge
 • Dislèxia
 • Discalcúlia

Què oferim?

 • Atenció individualitzada i seguiment per part de l’especialista
 • Coordinació amb la família i el centre escolar.
 • Proporció de recursos i estratègies per a la intervenció.
 • Diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge.

Diagnòstics

Els diagnòstics que realitzem estan enfocats a l’àmbit familiar, per una banda, i a l’escolar per un altra. En qualsevol dels casos se segueix el següent protocol:

 1. Amb la informació de les famílies, l’escola (si s’escau) i una entrevista individual amb l’alumne, fem una primera valoració.
 2. Els especialistes determinen el diagnòstic a partir d’una sèrie de proves i tests.
 3. En una entrevista personal amb la família s’entrega i explica el diagnòstic, tot facilitant estratègies i recursos per a poder intervenir des de l’àmbit familiar i/o escolar.
 4. Si se sol·licita, pot haver coordinació amb el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.

La fase de diagnòstic consta d’un mínim de 4 sessions. Dependrà de cada cas particular. Les sessions duraran 55 minuts.

Podeu demanar una hora d'entrevista per rebre més informació.