Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Diagnòstic, orientació i reeducació de Trastorns d'Aprenentatge

La nostra tasca

La tasca dels nostres especialistes en Psicologia, Psicopedagogia i Pedagogia té l’objectiu de realitzar una valoració diagnòstica, orientar a les famílies i escoles en el tractament de les necessitats de l'alumne i fer un seguiment exhaustiu de cada nen i nena.

Servei de diagnòstic i reeducació

 • TDL - Trastorn del desenvolupament del llenguatge
 • Dislèxia
 • Disortografia
 • Discalcúlia
 • TDA-H
 • Disfunció executiva

Què oferim?

 • Diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge.
 • Atenció individualitzada i seguiment per part de l’especialista
 • Coordinació amb la família i el centre escolar.
 • Proporció de recursos i estratègies per a la intervenció a casa i a l'escola

Valoracions diagnòstiques

Els diagnòstics que realitzem estan enfocats a l’àmbit familiar, per una banda, i a l’escolar per un altra. En qualsevol dels casos se segueix el següent protocol:

 1. Amb la informació de les famílies, l’escola (si s’escau) i una entrevista individual amb l’alumne, fem una primera valoració.
 2. Els especialistes determinen el diagnòstic a partir d’una sèrie de proves i tests estandaritzats i adequats al tipus de demanda feta.
 3. En una entrevista personal amb la família s’entrega i s'explica el resultat  de la valoració diagnòstica, tot facilitant estratègies i recursos per a poder intervenir des de l’àmbit familiar i/o escolar.
 4. Si se sol·licita, hi pot haver coordinació amb el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.

La fase de diagnòstic consta d’un mínim de 4 sessions. Dependrà de cada cas particular. Les sessions duraran 55 minuts.

Podeu demanar cita prèvia o informació a través del WhatsApp 640 07 98 60.