Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç ESO

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria

Treballem

  • Deures
  • Estudi per exàmens
  • Tècniques d’estudis

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

  1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una entrevista individual amb l’alumne .
  2. Assignació d’un tutor que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
  3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.

Horaris

De dilluns a divendres de 18:15h a 19:15h. Sol·liciteu l'horari disponible per aquest curs.Les sessions seran de 55 minuts.

Podeu demanar més informació sobre la metodologia, hores, matèries i preus al centre. 

INTENSIUS DE JUNY

Del 17 al 20 de juny i del 25 al 28 de juny

De 9h a 12h