Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç ESO

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria

Treballem

  • Deures
  • Reforç de continguts
  • Estudi per exàmens
  • Tècniques d’estudi
  • Planificació i organització de l'estudi

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

  1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una observació durants les primeres sessions. 
  2. Assignació d’un tutor o tutora que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
  3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.
  4. Els grups reduïts estan separats per nivells i àrees d'estudi. 
  5. Grups d'atenció a la diversitat dirigits als alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge o estan en procés diagnòstic.

Horaris

De dilluns a dimecres de 18:30h a 19:30h i dijous de 17:30h a 18:30h.

Informeu-vos de les hores disponibles per les classes individuals i de les opcions que oferim a través del contacte de la pàgina web, enviant un WhatsApp al 640 07 98 60, o bé presencialment al centre.

Podeu demanar més informació sobre la metodologia, hores, matèries i preus al centre.