Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Tutorització i Seguiment

La nostra tasca

L’objectiu dels professionals i especialistes de CENAP és oferir als alumnes recursos i estratègies, per tal de recolzar-los en els seus aprenentatges i guiar-los al llarg de la seva etapa educativa.També tenir com a prioritat orientar les famílies i els centres escolars.

Algunes de les característiques de la metodologia CENAP són:

  • Personalització en les activitats. Programació de les activitats de les sessions tenint en compte els interessos i dificultats dels alumnes.
  • Seguiment de l’evolució de l’alumne per sessió. Cada sessió, el responsable de l’alumne, elabora un informe de les tasques realitzades a la classe i valora, juntament amb l’equip pedagògic, el grau d’assoliment.
  • Informes de seguiment mensuals o trimestrals (depenent de cada cas). Aquests informes són una síntesi de les observacions que ha fet el professor-tutor de l’evolució amb la finalitat de fer-les arribar a les famílies.
  • Col·laboració amb el centre educatiu dels vostres fills. Si les famílies ho sol·liciten, CENAP pot coordinar amb els centres educatius el treball específic que requereix cada alumne per tal de seguir una mateixa línia pedagògica. Consulteu si el vostre centre educatiu col·labora amb nosaltres. 
  • Flexibilitat metodològica. Els professionals del nostre centre adapten la metodologia emprada a les sessions atenent a la diversitat.
  • Aplicació de les noves tecnologies amb l’alumnat (pantalla tàctil, tablets, aplicacions i recursos interactius...).
  • Creació de materials didàctics adaptats a les necessitats de cada alumne/a.

Podeu demanar més informació al centre sobre el nostre servei de seguiment.