Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Cursos per residència

Aquests cursos de formació són de 20 o 45 hores i estan pensats per tots els adults que vulguin continuar amb la seva formació específica. Cada any, el nostre centre ofereix un ventall de cursos que intenten tenir una vessant pràctica i competencial. Podeu consultar-los en el document adjunt a la columna.

Els cursos poden ser convalidables per a l'obtenció de la residència.

  • Consulta els cursos disponibles al nostre centre.


Estos cursos de formación son de 20 o 45 horas y están pensados para aquellos que quieran continuar formándose de manera específica. Cada año, nuestro centro ofrece una variedad de cursos dirigidos a la adquisición de competencias en áreas de carácter práctico. Podéis consultarlos en el documento descargable de la columna derecha.

Los cursos pueden ser reconocidos para la obtención de la residencia.

  • Consulta los cursos disponibles en nuestro centro.