Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç Primària

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen primària. Apostem per l'atenció a la diversitat des del primer dia, per això, us oferim dos tipus de grup de treball: 

 • Grups d'atenció a la diversitat (amb un màxim de 3 - 4 alumnes): dirigit a l'alumnat amb trastorn d'aprenentatge o en procés diagnòstic. Grups per nivell. 
 • Grups reduïts (amb un màxim de 5-6 alumnes): grups organitzats per etapes i cicles. S'intentarà crear grups per matèries sempre que sigui possible. 
 • Sessions individuals 

Treballem

 • Deures
 • Estudi per exàmens
 • Tècniques d’estudis
 • Competències bàsiques
 • Treball continguts curriculars del curs amb material propi elaborat pels professionals del centre

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

 1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una observació a les sessions inicials.
 2. Assignació d’un tutor que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
 3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.
 4. Assignació dels alumnes segons nivells, cursos i necessitats educatives dels alumnes. 

Horaris

De dilluns a dijous de 17:12h a 18:12h.Les sessions seran de 55 minuts. Les classes individuals es realitzen de 19:15h a 20:15h. 

Informeu-vos de les hores disponibles per les sessions  i les opcions que oferim a través del contacte de la pàgina web o bé presencialment al centre.