Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç Primària

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen primària.

Treballem

  • Deures
  • Estudi per exàmens
  • Tècniques d’estudis

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

  1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una entrevista individual amb l’alumne .
  2. Assignació d’un tutor que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
  3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.

Horaris

De dilluns a divendres de 17:15h a 18:15h.Les sessions seran de 55 minuts.

En cas de desitjar un altre horari, sol·liciteu-lo al centre.

Informeu-vos de les hores disponibles per les sessions  i les opcions que oferim a través del contacte de la pàgina web o bé presencialment al centre. 

TALLERS DE FINAL DE CURS

Del 25 al 28 de juny

De 9h a 12h