Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Reforç Primària

Què us oferim?

Les classes de reforç escolars estan dirigides a alumnes que cursen primària. Apostem per l'atenció a la diversitat des del primer dia, per això, us oferim dos tipus de grup de treball: 

 • Grups d'atenció a la diversitat: dirigit a l'alumnat amb trastorn d'aprenentatge o en procés diagnòstic. Grups per nivell. 
 • Grups reduïts: grups organitzats per etapes i cicles. S'intentarà crear grups per matèries sempre que sigui possible. 
 • Sessions individuals 

Treballem

 • Deures
 • Reforç de continguts
 • Estudi per exàmens
 • Tècniques d’estudi
 • Planificació i organització de l'estudi
 • Competències bàsiques

Teniu la possibilitat de triar entre sessions de reforç individuals o en grups reduïts formats per alumnes del mateix nivell educatiu.

Com treballem?

 1. Realització d’una primera valoració acadèmica, a partir de la informació de les famílies, l’escola i una observació a les sessions inicials.
 2. Assignació d’un tutor o tutora que donarà un tracte personalitzat i farà el seguiment.
 3. Coordinació amb la família i el centre escolar a través dels informes de seguiment de les sessions que es realitzen.
 4. Assignació dels alumnes segons nivells, cursos i necessitats educatives dels alumnes. 

Horaris

De dilluns a dijous de 17:30h a 18:30h. Les sessions seran de 55 minuts. Pregunteu per la disponibilitat d'horaris de les classes individuals.

Informeu-vos de les hores disponibles per les sessions individuals i de les opcions que oferim a través del contacte de la pàgina web, enviant un WhatsApp al 640 07 98 60, o bé presencialment al centre. 

Podeu demanar més informació sobre la metodologia, hores, matèries i preus al centre.