Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

Intensius

Durant el curs, el nostre centre ofereix la possibilitat de realitzar uns cursets intensius dirigits a recordar els continguts fonamentals del curs que els alumnes estan finalitzant o bé introductoris dels continguts del curs que han d'iniciar. Les propostes són les següents:

 • CURSET INTENSIU DEL SETEMBRE
  • Dirigit a alumnes de primària, ESO i Batxillerat
  • Objectiu: introduir els continguts bàsics d'algunes matèries del curs que inicien els alumnes. 
  • Dates curs 2019-2020: del 2 al 10 de setembre
  • Horari: de dilluns a divendres de 17h a 18:30h

 • CURSET INTENSIU D'ESTIU (aquestes dates poden modificar-les donada la situació actual). Per més informació, poseu-vos en contacte amb el centre ([email protected])
  • Dirigit a alumnes de primària, ESO, Batxillerat i Selectivitat de setembre
  • Objectiu: recordar els continguts més importants del curs que acaben els alumnes, realitzar els quaderns o feines d'estiu proposades per l'escola i preparar les recuperacions de setembre pels alumnes de 1r de Batxillerat. Pels alumnes de selectivitat es treballen les matèries comunes i també algunes específiques (cal consultar les que estan disponibles)
  • Dates pel curs 2019-2020: del 6 al 17 de juliol  
  • Horari: de dilluns a divendres de 10 a 12h.