Centre d' Aprenentatge i Suport Psicopedagògic

PROVES D'ACCÉS A GRAU

Proves d'accés

El curs de preparació a les proves d'accés a grau permeten que els alumnes adquireixin les competències per poder superar la prova lliure oficial, que cada any el Departament d'Ensenyament estableix. 

CENAP ofereix la possibilitat de preparar la prova d'accés a GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR. 

Modalitats de formació

  • Semipresencial. Una part de la formació es realitza a través del campus virtual i una altra, presencialment al centre en horari de matins. 
  • Online. La formació és totalment online i pots accedir les 24 hores als materials didàctics, les classes virtuals i altres espais de planificació i comunicació amb els professors. 

Trobaràs més informació en l'apartat del web on s'explica la prova d'accés al grau al que vols accedir.